Home

Welkom op de site van de Praktijk voor Fysiotherapie Rob van der Heiden in Nieuwe Tonge, Middelharnis en Sommelsdijk. In deze praktijk kunt u terecht voor een persoonlijke benadering van uw gezondheidsprobleem.

 

 

 

 

 

 

 

Op één van onze locaties hopen wij u met drie fysiotherapeuten met diverse behandelkamers én een medische fitnessruimte van dienst te zijn.

 

NIEUWS:

Per 1 juni hebben een nieuwe collega, n.l. Yme Roozenburg ,

32 jaar. Hij vervangt Mariska Lucas, die onze praktijk verlaten heeft.

Yme is reeds 3 jaar fysiotherapeut en heeft in diverse praktijken gewerkt. Als aandachtsgebied behandelt hij psychosomatische klachten. Wij wensen Yme een fijne tijd in onze praktijk. 

Hij is te bereiken onder telefoonnummer: 0610295617 .

                                                                           

                                                 

CORONA-nieuws: onze fysiopraktijk is onder de regels van RIVM gewoon open!

Beste patiënten,

In overleg met het RIVM, VWS en onze beroepsgroep het KNGF is besloten dat alle fysiopraktijken in Nederland weer open mogen.

Dit houdt in dat we alle behandelingen weer kunnen uitvoeren, echter er zullen voorlopig wel enkele regels gelden voor zowel u als patiënt als ook voor ons de fysiotherapeuten.

Patiënten:

 • Bij binnenkomst is het dragen van een mondkapje is per 2 oktober gewenst. Desinfecteer tevens uw handen.
 • Indien u corona-achtige klachten heeft (niezen, koorts, hoesten en benauwdheid) dient u dit ons telefonisch te laten weten, liefst 24 uur voorafgaand aan uw geplande afspraak. Gekeken kan worden of uw behandeling volgens de regels van het RIVM nog kan plaatsvinden.
 • Graag bij het maken van de afspraak vermelden of u tot de risico-groepen behoort (long-, hartklachten, hoge leeftijd, diabetes, verlaagde immuniteit.
 • U dient schone handen te hebben en u moet hoesten/niezen in uw elleboog.
 • Graag exact op uw afspraaktijd aanwezig zijn en na afloop dient u direct weer naar huis te gaan.
 • Er mag geen begeleider mee de praktijk c.q. behandelkamer in.
 • In de wachtkamer ligt geen lectuur meer, maar u mag wel een folder doornemen. Gelieve deze dan wel mee naar huis te nemen en niet terug te plaatsen.
 • Gelieve zo minimaal mogelijk gebruik te maken van het toilet. Indien u toch van het toilet gebruik moet maken, na afloop doortrekken met een gesloten klep en uw handen wassen én vervolgens drogen met papieren handdoekjes. Graag weggooien in de afvalemmer.
 • Gelieve een schoon badlaken mee te nemen bij iedere behandeling.

Fysiotherapeuten:

 • Bij corona-achtige klachten mogen wij niet werken en zullen wij getest gaan worden. Bij milde klachten van niet corona-aard zullen wij handschoenen en mondkapjes te dragen.
 • Wij zullen daar waar nodig 1,5 meter afstand houden en geen handen meer schudden.
 • Bij risico-groepen en bij corona-patiënten zullen wij de nodige beschermingsmiddelen gebruiken, m.n. mondkapjes en handschoenen.
 • Bij iedere patiënten zullen vooraf én na de behandelingen onze handen wassen.
 • Alle gebruikte materialen en behandelbank zullen na de behandelingen gedesinfecteerd worden.
 • Het toiletten en de deurknoppen zullen extra gereinigd worden.
 • De afspraaktijden worden zo aangepast dat er zo min mogelijk behandelingen op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.
 • Indien noodzakelijk behandelen wij ook weer thuis.

Hopelijk zien wij u weer met veel vertrouwen bij ons terug, zodat wij u kunnen helpen bij het oplossen van uw gezondheidsprobleem.

BEHANDELINGEN

In onze praktijken kunt u terecht voor:

 • Fysiotherapie
 • Dry Needling
 • Medische fitness
 • Revalidatie
 • Manuele lymfe drainage
 • Sportbegeleiding
 • Sportfysiotherapie
 • Longrevalidatie
 • Neurorevalidatie
 • Hartrevalidatie
 • Echografie
 • Valpreventie

KWALITEIT

Door onze patiënten zijn wij in 2019 beoordeeld met een 9.2, waar wij natuurlijk heel trots op zijn.     De praktijk stelt verder hoge eisen aan de kwaliteit van de aan u te leveren behandelingen. Daarom staan we geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) en volgen we regelmatig bijscholingen. De praktijk is aangesloten bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Dry Neeling (NVDN). Voor de revalidatie na het plaatsen van een voorste kruisband plastiek maakt de praktijk onderdeel uit van een kwaliteitsnetwerk, t.w. Combined Quality Care (CQC). Hierbij wordt in samenwerking met o.a. het Ikazia ziekenhuis en de Zestienhoven kliniek , beiden te Rotterdam, op een evidense based en wetenschappelijke wijze de geopereerde knie gerevalideerd.

FYGO

Onze praktijk maakt deel uit van het samenwerkingsverband voor fysiotherapeuten de FYGO (zie link). Hierin werken bijna alle fysiotherapiepraktijken op Goeree Overflakkee samen om zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie op ons eiland te optimaliseren.

AFSPRAAK

Indien u een gezondheidsprobleem heeft waarvoor u de fysiotherapeut in deze praktijk zou willen consulteren kunt u dit zowel met als zonder tussenkomst van de huisarts doen. In het laatste geval spreken we van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) en zal de fysiotherapeut de arts op de hoogte brengen van de behandeling.    Een afspraak is zowel telefonisch, via een SMS- of whatsapp-bericht of via de contactbutton te maken. Zie rechts boven de homepagina.

ECHOGRAFIE

Na het volgen van een echografie-opleiding en diplomering in juni 2014 mag ik, Rob van der Heiden, mij echografist noemen. Het is dus vanaf heden mogelijk om een echografie van uw bewegingsapparaat te laten vervaardigen.

De kosten voor een echografie bedragen 30 euro per sessie. Echter wordt de echografie door uw arts aangevraagd als onderdeel van fysiotherapeutisch onderzoek en advies, worden de kosten vergoed door uw zorgverzekering als onderdeel van dit advies, mits u een aanvullende verzekering hebt met een dekking voor fysiotherapie.

Door het gebruik van echografie hopen wij binnen onze praktijk uw diagnose en het vervolg van uw behandeling nog verder te verbeteren.

CURSUS VALPREVENTIE

Per oktober 2019 bieden wij voor ouderen, die valgevaarlijk zijn en/of valangst hebben, een cursus valpreventie (Zicht op evenwicht), aan.
Dit initiatief is ontwikkeld i.s.m. Paulina.nu, de gemeente , het bedrijfsleven en de zorgverleners op Goeree Overflakkee.
Zowel in groepen van max. 8 personen in de praktijk aan de Zernikeweg 65 te Middelharnis als individueel thuis (voor diegenen die niet naar de praktijk kunnen komen) worden ouderen getraind om zo minder valgevaarlijk te worden en van hun valangst af te komen. De groepstrainingen zullen bestaan uit een 8 weken durende cursus van 1 training per week.
Opgeven kan zowel telefonisch ,0615227109, als via de site info@fysioheiden.nl. Bovendien kan het ook via de eigen huisarts of POH. Er is een kleine eigen bijdrage van 25 euro.